Av. Gülay Öztürk

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa 'da tamamladıktan sonra Türkiye 'de Kocaeli Üniversitesi 'nin Hukuk Fakültesi 'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını İzmir 'de tamamlamış, bu süreçte özel hukuk ve kamu hukukunun çeşitli alanlarında deneyim kazanmıştır. 2017 yılından beri aktif avukatlık hizmetleri vermiş halen frankofon avukat olarak hem ulusal hem uluslararası platformda avukatlık mesleğini icra etmektedir. 

Özel Faaliyet Alanları: 

Avrupa İnsan Hakları Hukuku (Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru).

Aile, Kişiler, Miras ve İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

Maddi Manevi Tazminat Davaları

Ticari Davalar ( Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku)

Yabancılar Hukuku ( Yabancı MAhkeme ve Tahkim Kararlarının Türkiye 'de tanınması ve Tenfizi Davaları

İcra Hukuku ( İlamların İcrası, Kambiyo Senetleri, Kira ve Adi Alacakların İcra Takibi yoluyla tahsili, İcra Mahkemelerinde Açılacak Davalar)

 

 
Uğur & Gög Hukuk Bürosu
Arena Yazılım
Yol Tarifi