Tarihçe

Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde attığı adımlar, Türkiye’ye yapılan dış yatırımların hız kazanmış olması, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi, kişilerin yanı sıra yerel ve yabancı  tüzel kişilerin uluslararası standartlara uygun bir hukuk desteği alma gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Büromuz bu ihtiyaçlara cevap verebilmek, kaliteli bir hizmet sunabilmek ve doğru çözüm önerileri getirmek gayesi ile 2009 yılında kurulmuştur.  

 

Büromuz şirketlere yönelik hizmet vermekle birlikte, kişilerinde hukukun her alanında kaliteli destek almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Büromuz ilk olarak danışmanlık hizmeti kapsamında kişi ve şirketlerin sosyal ve ticari ilişkilerinin düzenlenmesi ve olası risk faktörlerinin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. İkinci olarak ise gerçek ve tüzel kişilerin taraf oldukları davalarda Müvekkillerinin tüm hak ve menfaatlerini koruyarak her türlü hukuki donanımı sağlamaktır.

 

Büromuzun dava takip bölümünde verilmekte olan hizmetler ceza, hukuk ve idari yargı organları dahil olmak üzere ulusal ve uluslar arası  her türlü yargı mercilerini kapsamaktadır.

 
Uğur & Gög Hukuk Bürosu
Arena Yazılım
Yol Tarifi